خرید کتاب های Pockets
آموزش زبان انگلیسی برای کودکان خردسال یکی چالش های کتاب های آموزشگاهی است. به گفته روانشناسان بهترین زمان برای شروع یادگیری زبان دوم بین 3 الی 5 سالگی است. در نظر گرفتن این حقیقت در کنار لزوم یادگیری زبان انگلیسی از سنین پایه انتخاب کتاب مناسب را دو چندان مهم می کند.

یکی از بهترین مجموعه ها که از 3 الی 7 هفت سالگی برای زبان آموزان مناسب است، مجموعه Pockets می باشد.این کتاب دارای دو ویرایش(Edition) می باشد که هم اکنون ویرایش دوم قالب است و در اکثر کتاب فروشی ها همین ویرایش دوم فروخته می شود. این مجموعه از چهار سطح تشکیل می شود. Little Pockets، Pockets 1، Pockets 2 و Pockets 3. بجز سطح ابتدایی Little Pockets سه سطح دیگر دارای یک کتاب اصلی و یک کتاب کار(Workbook) و لوح فشرده است. در کنار تمامی آنها یک کتاب Teacher’s Book ارائه می شود. مدرس می تواند با مطالعه این کتاب به نحو احسن زبان آموزان را راهنمایی کند.

در سری کتاب های Pockets باتوجه به سن کم زبان آموزان توجه و تمرکز بیشتری بر روی مهارت های لیسینینگ و اسپیکینگ است. قسمت نوشتاری کتاب بیشتر در قالب رنگ آمیزی است. این خود باعث سرگرم شدن کودکان می شود. از طرفی فرآیند یادگیری به صورت یک بازی لذت بخش خواهد شد. صفحات رنگارنگ این کتاب ها خود باعث جذب شدن کودکان می شود و اینگونه مطالعه و نگاه کردن به این کتاب ها برای کودکان دیگر خسته کننده نخواهد بود.