Magic Time

نمایش 2 نتیجه

خرید کتاب Magic Time

سری کتاب های  Magic Time یکی از بهترین کتاب های آموزشگاهی برای کودکان است. این کتاب ها برای کودکان در سنین مدرسه از بهترین ها هستند.  Magic Timeدارای دو ویرایش اصلی است که ویرایش دوم اکنون در اکثر کتاب فروشی ها موجود و در آموزشگاه ها تدریس می شود. این کتاب ها توسط انتشارات آکسفورد تهیه و چاپ می شوند. کتاب های  Magic Timeمی توانند به صورت پیش نیاز یا به همراه کتاب های English Time و یا به تنهایی برای آموزش پیشنهاد شوند.

هر کدام سری کتاب های  Magic Timeاز دوازده unit تشکیل شده است. در قسمت پایانی هر unit، شما تمامی مطالبی که در آن unit را یادگرفته اید را مرور می کنید.

کتاب های Magic Time 1

این کتاب برای کودکان پیش دبستانی و کودکانی که برای اولین بار با زبان انگلیسی آشنایی پیدا می کنند، بسیار مناسب است. این کتاب از طریق آموزه های دیداری با سرگرم کردن زبان آموز آشنایی حداقلی با زبان انگلیسی را برای او حاصل می کند. این کتاب در واقع به نحوی پیش نیاز زبان آموز ما قبل از رسیدن به  Magic Timeدو است.

این کتاب از طریق آهنگ ها، متن ها و listening با متد آموزش غیر مستقیم کودکان را با زبان دوم آشنا و از این طریق مطالب یادگرفته شده از حافظه کوتاه مدت به حافظه میان مدت بروند.

کتاب های Magic Time 2

در  Magic Time 2همچون کتاب قبلی پایه بر اساس آموزش دیداری و شنیداری است. در این کتاب زبان آموز با آشنایی اولیه از زبان انگلیسی به آن می رسد. در اینجا زبان آموز باید بتواند نه تنها به صورت listening و speaking بلکه تمامی چهار مهارت اصلی را در فرآیند یادگیری درگیر کند.

تصاویر، صفحات رنگی، آهنگ ها و… باعث می شود فرآیند یادگیری نه امری کسل کننده بلکه به صورت یک بازی جذاب و دلنشین برای کودک ما خواهد بود. این کتاب در کنار کتاب اصلی دارای یک ورک بود و یک لوح فشرده نیز می باشد.